strategiskt_dark.jpg
srilanka_centralpark.jpg
Skvalberget-afton_160908-stor (003).jpg
intresse.jpg
strategiskt_dark.jpg

Samverkan med växtkraft


SKIRNER AB är ett familjeägt bolag med lång erfarenhet av att leda och utveckla företag främst inom kunskaps- och fastighetssektorn. Skirners verksamhet är indelad i huvudområdena: Strategiskt ägande, Fastigheter och Intresseföretag.

SCROLL DOWN

Samverkan med växtkraft


SKIRNER AB är ett familjeägt bolag med lång erfarenhet av att leda och utveckla företag främst inom kunskaps- och fastighetssektorn. Skirners verksamhet är indelad i huvudområdena: Strategiskt ägande, Fastigheter och Intresseföretag.

srilanka_centralpark.jpg

Strategiskt ägande


SKIRNER är huvudägare och en av grundarna av Sweco AB, Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur med cirka 15.000 medarbetare och en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Familjen och Skirners ägande i nuvarande Sweco går tillbaka till 1958. Sweco-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

SKIRNER är också huvudägare i Besqab, ett bostadsutvecklingsbolag med inriktning på nyproduktion av bostadsrätter och egna hem på Stockholms-och Uppsalamarknaden. Omsättningen uppgår till cirka 1,7 miljarder. Familjen har varit ägare i bolaget sedan grundandet 1989. Besqab-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Strategiskt ägande


SKIRNER är huvudägare och en av grundarna av Sweco AB, Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur med cirka 15.000 medarbetare och en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Familjen och Skirners ägande i nuvarande Sweco går tillbaka till 1958. Sweco-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

SKIRNER är också huvudägare i Besqab, ett bostadsutvecklingsbolag med inriktning på nyproduktion av bostadsrätter och egna hem på Stockholms-och Uppsalamarknaden. Omsättningen uppgår till cirka 1,7 miljarder. Familjen har varit ägare i bolaget sedan grundandet 1989. Besqab-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

SWECO AB

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. I bolaget samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Sweco genomför närmare 65 000 projekt i 70-talet länder varje år. Med cirka 15 000 medarbetare och en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK är bolaget Europas ledande kunskapsföretag inom teknik och arkitektur. Sweco-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap. Skirners ägarandel uppgår till 12 procent av kapitalet och 31 procent av rösterna.

För mer information: www.swecogroup.com

 

BESQAB

Besqabs huvudsakliga verksamhet är bostadsutveckling i form av nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i Stockholms län och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktig i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder. Besqab bedriver även uppdragsverksamhet i form av projektutveckling åt externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder, huvudsakligen upplåtna med hyresrätt inom affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och förvaltning av vård- och omsorgsfastigheter. Omsättningen uppgår till cirka 1,7 miljarder. Besqab-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Skirner är huvudägare i Besqab med en ägarandel uppgående till 33 procent.

För mer information:  www.besqab.se

Skvalberget-afton_160908-stor (003).jpg

Fastigheter


I Skirner finns tre generationers samlade erfarenhet från arbete med fastigheter, bygg och arkitektur. Idag är familjens engagemang koncentrerat till fastigheter i centrala Stockholm samt jord och skog. 

Fastigheter


I Skirner finns tre generationers samlade erfarenhet från arbete med fastigheter, bygg och arkitektur. Idag är familjens engagemang koncentrerat till fastigheter i centrala Stockholm samt jord och skog. 

Fastigheter

Skirners fastighetsengagemang är inriktad mot att utveckla och förvalta högkvalitativa fastigheter i centrala Stockholm. Framgångsrik fastighetsutveckling innebär förmåga att se potentialen i mark och byggnader och våra projekt skall i förädlat skick ha hög arkitektoniskt, miljö och teknisk kvalitet. Skirner äger därutöver en större jord-och skogsfastighet norr om Stockholm

intresse.jpg

Intresseföretag


Skirners investeringar kännetecknas av ett personligt engagemang i bolag med tydlig och utvecklingsbar affärsidé, där vi genom styrelsen tillsammans med övriga ägare skapar långsiktig värdetillväxt och stabil avkastning. Gemensamt för våra investeringar är att de sker i etablerade bolag med drivande ledning och stark företagskultur. Våra intresseföretag omsätter huvudsakligen mellan 100-700 Mkr med god lönsamhet. Vårt ägande begränsas inte av någon tidshorisont.

Intresseföretag


Skirners investeringar kännetecknas av ett personligt engagemang i bolag med tydlig och utvecklingsbar affärsidé, där vi genom styrelsen tillsammans med övriga ägare skapar långsiktig värdetillväxt och stabil avkastning. Gemensamt för våra investeringar är att de sker i etablerade bolag med drivande ledning och stark företagskultur. Våra intresseföretag omsätter huvudsakligen mellan 100-700 Mkr med god lönsamhet. Vårt ägande begränsas inte av någon tidshorisont.