BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB. Grundat i Sverige, med sin långa tradition av industriellt entreprenörskap, har Bluefish Pharmaceuticals blivit ett av de mest progressiva läkemedelsföretagen för generikaprodukter. Bluefish skapar värde genom hela läkemedelsvärdekedjan, från produktutveckling till tillverkning och framgångsrik marknadsföring av generikaläkemedel. Bluefish bedriver för närvarande verksamhet i 13 europeiska länder. Omsättningen uppgår till drygt 300 Mkr. Skirners ägarandel uppgår till 3 procent. 

För mer information:  www.bluefishpharma.com