SALTX TECHNOLOGY HOLDING AB. SaltX är ett teknikutvecklingsbolag med inriktning mot energilagring. Världen ställer om till förnyelsebara energikällor. Denna omställning kräver stora energilager för att möta utbud och efterfrågan vid rätt tidpunkt. Det unika med den patenterade teknologin är förmågan att lagra stora mängder energi i olika saltlösningar samt konvertera den till kyla eller värme. SaltX arbetar i nära samarbete med olika världsledande producenter för att integrera sin unika teknologi i olika systemlösningar och därmed bli en leverantör av nyckelkomponenter i de utvecklade lösningarna. SaltX-aktien är noterad på NASDAQ First North. Skirners ägarandel uppgår till 16 procent. 

För mer information: www.saltxtechnology.com