HEMFRID AB. Allt sedan starten 1996 har Hemfrid varit det marknadsledande bolaget i Sverige för hushållsnära tjänster. Bolaget har kontinuerligt utvecklat och förfinat såväl tjänsteutbud som strukturkapital. Hemfrid har idag en unik, väl fungerande och skalbar produktionsapparat som möjliggör betydande stordriftsfördelar vilket skapat en stark marknadsposition i den växande branschen för hushållsnära tjänster. Hemfrid bedriver verksamhet i storstadsregionerna Stockholm, Mälardalen, Göteborg och Malmö med omnejd. Tillväxten är helt och hållet organisk. Hemfrid omsätter drygt 600 Mkr. Skirners ägarandel uppgår till 28 procent. 

För mer information: www.hemfrid.se