TELETEC CONNECT AB. Teletec är distributör för ett flertal världsledande tillverkare av professionella elektroniska säkerhetsprodukter för inbrottslarm, kameraövervakning, brandlarm och passerkontroll. Bolaget har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Larm och säkerhetsmarknaden har en långsiktigt stark tillväxt. Teletec är den ledande fristående distributören i branschen. Teletecs huvudkontor ligger i Årsta, söder om Stockholm. Teletec omsätter ca 150 Mkr. Skirners ägarandel uppgår till 39 procent.

För mer information: www.teletec.se