Fastigheter

Tilia Fastigheter AB är ett helägt dotterföretag till Skirner. Tilias verksamhet är inriktad mot att utveckla och förvalta högkvalitativa fastigheter i centrala Stockholm samt i goda kommunikationslägen i Stockholms ytterområden. Framgångsrik fastighetsutveckling innebär förmåga att se potentialen i mark och byggnader och våra projekt skall i förädlat skick ha hög arkitektoniskt, miljö och teknisk kvalitet. Skirner äger via dotterföretaget Husa Skog AB därutöver en större jord-och skogsfastighet norr om Stockholm samt ett antal mindre skogsfastigheter i Halland/Kronoberg.