SWECO AB

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. I bolaget samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Sweco genomför närmare 65 000 projekt i 70-talet länder varje år. Med drygt 16.000 medarbetare och en omsättning på cirka 20 miljarder SEK är bolaget Europas ledande kunskapsföretag inom teknik och arkitektur. Sweco-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap. Skirners ägarandel uppgår till 12 procent av kapitalet och 32 procent av rösterna.

För mer information: www.swecogroup.com

TNG Vy_Sickla_Stationen_Väst_161109.jpg
sweco_002.jpg
sweco_003.jpg
 

BESQAB

Besqabs huvudsakliga verksamhet är bostadsutveckling i form av nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i Stockholms län och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktig i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder. Besqab bedriver även uppdragsverksamhet i form av projektutveckling åt externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder, huvudsakligen upplåtna med hyresrätt inom affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och förvaltning av vård- och omsorgsfastigheter. Omsättningen uppgår till cirka 1,2 miljarder. Besqab-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Skirner är huvudägare i Besqab med en ägarandel uppgående till 34 procent.

För mer information:  www.besqab.se